Дегустационна комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ

доц. д-р инж. ХРИСТО СПАСОВРъководител катедра „Технология на виното и пивото“ – Унивирсетит по хранителни технологии – Пловдив

ЧЛЕНОВЕ 

доц. д-р инж. НАДЕЖДА БЛАГОЕВА – катедра „Технология на виното и пивото“ – Унивирсетит по хранителни технологии – Пловдив

гл.ас. д-р инж. ЯВОР ЧОБАНОВ – катедра „Технология на виното и пивото“ – Унивирсетит по хранителни технологии – Пловдив

КАТЯ ЙОНЧЕВА – КАТА каталог, винен експерт, жури на престижни винени конкурси

КОСТА КАНАРИЕВ – сомелиер, учредител и зам.председател на Асоциация „Българско вино“

БОЯНА СИРЯНОВА – сомелиер, управител на ресторант „ТОПОЛИТЕ“ – София

РУМЕН РУСЕВ – F&B Manager в Arena di Serdica Boutique Hotel Sofia