Номинации 2018

WINE OF THE YEAR 2018

НОСИТЕЛИ НА ПРИЗА В КАТЕГОРИИТЕ ЗА БЕЛИ ВИНА

 Реколти 2017 и 2016

БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА ОТ ЧУЖДИ СОРТОВЕ


БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА ОТ МЕСТНИ СОРТОВЕ


БЕЛИ ВИНА ОТ СТРАНИТЕ „СТАР СВЯТ“


БЕЛИ ВИНА ОТ СТРАНИТЕ „НОВ СВЯТ“

НОСИТЕЛИТЕ НА ПРИЗА В КАТЕГОРИИТЕ ЗА РОЗЕТА

Реколти 2017, 2016 и 2015

БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА ОТ ЧУЖДИ СОРТОВЕ

БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА ОТ МЕСТНИ СОРТОВЕ


Носителите на приза в категориите за червени вина

Носителите на приза в категориите за пенливи и специални вина