Номинации 2018

WINE OF THE YEAR 2018

НОСИТЕЛИ НА ПРИЗА В КАТЕГОРИИТЕ ЗА БЕЛИ ВИНА

 Реколти 2017 и 2016

БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА ОТ ЧУЖДИ СОРТОВЕ


БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА ОТ МЕСТНИ СОРТОВЕ


БЕЛИ ВИНА ОТ СТРАНИТЕ „СТАР СВЯТ“


БЕЛИ ВИНА ОТ СТРАНИТЕ „НОВ СВЯТ“


Продължение РОЗЕТА