Българско вино

Декларирано от регистрираните български винопроизводители общо количество произведено вино по години и реализирания износ

ЗАБЕЛЕЖКА:: Очакванията за 2018-та са за добра реколта. Окончателните данни ще бъдат качени на страницата след публикуването на Аграрния доклад на МЗХГ и НСИ в края на 2019-та година.

ВАЖНО! Всички данни са обърнати в „хил.литра“ – в Аграрните доклади общото производство на вино е в мерна единица „хектолитър“, а данните за износа и вноса в „литър“.

Реколта 2017****** – 107 989,6 хил.литра

 • Червено и розе: 51 413,3 хил.литра
 • Бяло: 56 576,3 хил.литра

65 % трапезни вина (без защитено наименование за произход)
33 % регионални вина (със защитено географско указание)

Реализиран износ ЕС и трети страни: 31 392 хил.литра


През 2017 г. у нас общо за внесени 8,7 млн.л и отбелязан ръст от 19,4 % или около 1,5 млн.л повече отколкото през предходната година предимно вина от Стар свят. Близо 90% от реализирания внос е от страните от ЕС, като на първо място е Италия, следвана от Испания, Франция, Германия и др.

През 2018-та на вътрешния пазар у нас са предлагани 77,4 млн. л български вина от реколта 2017 (107,8 млн.л общо и изнесени 31,3 млн.л). Ако приемем, че всички вина от предходните реколти на българските винопроизводители са продадени, относителният дял на предлаганите вносни вина същата година на местния пазар възлиза на не повече от 12-13 % спрямо българските.

Източник: МЗХГ – Аграрен доклад 2018

Реколта 2016***** – 120 778,5 хил.литра

 • Червено и розе: 59 950,0 хил.литра
 • Бяло: 60 828,5 хил.литра

69 % трапезни вина (без защитено наименование за произход)
30 % регионални вина (със защитено географско указание)

Реализиран износ ЕС и трети страни: 28 821 хил.литра

Източник: МЗХГ – Аграрен доклад 2017

Реколта 2015*****+ – 131 014,9 хил.литра

 • Червено и розе: 64 737,1 хил.литра
 • Бяло: 66 277,9 хил.литра

60 % трапезни вина (без защитено наименование за произход)
39 % регионални вина (със защитено географско указание)

Реализиран износ ЕС и трети страни: 39 970 хил.литра

Източник: МЗХГ – Аграрен доклад 2016

Реколта 2014** – 74 695,1 хил.литра

 • Червено и розе: 36 339,1 хил.литра
 • Бяло: 38 356,1 хил.литра

55 % трапезни вина (без защитено наименование за произход)
43 % регионални вина (със защитено географско указание)

Реализиран износ ЕС и трети страни: 43 276,4 хил.литра

Източник: МЗХГ – Аграрен доклад 2015

Реколта 2013**** – 172 446,9 хил.литра

 • Червено и розе: 96 773,2 хил.литра
 • Бяло: 75 673,8 хил.литра

Традиционно най-голям дял на трапезните вина

Реализиран износ ЕС и трети страни: 49 990,6 хил.литра

Източник: МЗХГ – Аграрен доклад 2014

Реколта 2012****** – 127 171,1 хил.литра

 • Червено и розе: 62 989,4 хил.литра
 • Бяло: ,64 181,7 хил.литра

Традиционно най-голям дял на трапезните вина

Реализиран износ ЕС и трети страни: 54 561,4 хил.литра

Източник: МЗХГ – Аграрен доклад 2013