ВИНЕН БИЗНЕС

Световните тенденции в развитието на винения бизнес

Международно изследване на Sopexa (световно известна маркетингова и комуникационна агенция със специален акцент върху храните и напитките в областта на виното и лозаро-винарската индустрия) показва важни тенденции в развитието на световния винен бизнес през следващите две години.
Според данните от проучването:

Онлайн продажбите на вино ще продължават да растат – 50% от анкетираните онлайн магазини продават повече от 100 000 бутилки вино годишно, а 17% вече продават повече от един милион бутилки;

С изключение на пазарите в Китай / Хонконг, органичните вина ще са в трите най-големи категории в световен мащаб;

Регионалните вина ще бъдат особено важни на световния пазар през следващите две години;

Пазарът на „розе“ ще продължава да расте;

Франция все още е най-популярната в света страна винопроизводител, следвана от Италия и Испания. Анкетираните международни компании – вносители на вино смятат, че през следващите две години Франция ще се сблъска със силната конкуренция на Италия, най-вече на пазарите в Китай и Канада, и като цяло италианските вина ще бъдат сред най-добрите в световните продажби през следващите две години;

Световните специалисти във виното разглеждат Италия като най-иновативната страна, произвеждаща вино. Много региони на Италия постоянно предлагат високо качество, а италианците са по-добрите в дизайна на опаковките;

Азиатските пазари ще останат привързани към виното в бутилки;

В световен мащаб Каберне Совиньон, Шардоне, Пино Ноар и вината Мерло ще продължат да оказват най-голямо търсене на световните пазари през следващите две години.

Източник на информацията: www.forbes.com

Италия в света на виното

Глобалния пазар на био виното

Нарастващата популярност на био вината е една от основните тенденции на световния пазар на вино 2018-2022.

Нарастващото здравно съзнание у потребителите ги насърчава да изберат по-здравословния вариант на виното. Популярността на органичните и натурални вина се дължи на факта, че повече от 1/3 от винените листи, предоставяни от продавачите на вино, включват различни варианти на био вина и храни. През годините био виното става популярно и поради нарастващата глобална подкрепа за опазване на околната среда, развитието на устойчиво земеделие и предпочитанията към храни без химикали. По този начин нарастващото търсене на биологични и натурални продукти засяга и основните пазари на вино.

Източник на информацията: www.businesswire.com